Uw identity management specialist

Gaat u aan de slag met identity management? Laat u dan door mij (of ons) ondersteunen. Op deze pagina geef ik u een beeld van de mogelijkheden en een paar concrete voorbeelden.

Consultant, projectleider of specialist. Als externe kracht- en kennisbron zorg ik ervoor dat algemeen beleid wordt vertaald naar haalbare en concreet werkende processen en IDM-tooling. Ik neem dan de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kant van uw project. Incidenteel werk ik ook als projectleider, vooral op meer technische (deel-)projecten.

In de regel werk ik in opdracht van IT management, vanuit het perspectief van ICT-infrastructuur en –dienstverlening. Een succesvol IDM-project vereist een combinatie van top-down en bottom-up sturing – en daarom kunt u erop rekenen dat ik behalve in de techniek ook aan de kant van beleid en governance een stevige partij kan meeblazen.

Alleen of samen. Quantis is een netwerkorganisatie. Onder de Quantis-vlag werk ik samen met een zestal andere professionals die elk een aanvullende competentie of specialisme hebben. Op die manier kan ik zorgen dat in uw IDM-project de juiste mensen op de juiste stoel komen. Wilt u ons op een hoger zakelijk niveau aansturen? Dat kan ook, dan zorg ik voor een compleet team die samen uw project oppakken.

Continuïteit. Ik ben en blijf persoonlijk uw aanspreekpunt en ik zorg daarmee voor continuïteit in onze relatie. Klanten als AkzoNobel, ErasmusMC en FrieslandCampina weten wat dat betekent. Ook tien jaar later haal ik zo de tekeningen en ontwerpen van een oud project te voorschijn, inclusief mijn uitleg van het hoe en waarom. Probeer dat eens bij ATOS of Ordina, zou ik zeggen. ;-)

Mijn positie is altijd aan uw kant van de tafel. U moet erop kunnen rekenen dat ik steeds eerlijk en onafhankelijk met u en uw organisatie meedenk. Natuurlijk kan ik u vertellen wat er aan tooling te koop is. Maar ik trouw niet met één of twee leveranciers – ik ben al getrouwd, met u. U betaalt mij om eerlijk, kritisch en opgewekt samen met u deze bonte wereld te lijf te gaan.

Diensten. Bij mijn inbreng kunt u denken aan:

 • IAM/IDM quick scan
 • Advisering projectopzet/-aanpak IDM
 • Second opinion
 • Ontwikkelen en uitwerken van beleid en richtlijnen
 • Workshops
 • Proces- en systeemontwerp
 • RFI/RFP traject en aanbesteding
 • Begeleiding van implementatie en oplevering
 • Uitwerken en implementeren van zgn. ‘taktisch rolbeheer’ en autorisatiebeheer
 • In breder verband: advisering op het raakvlak van business en ICT-infrastructuur.

HUIDIGE BESCHIKBAARHEID: Momenteel heb ik nog circa twee dagen per week beschikbaar. Voor kortere/kleinere klussen in de adviessfeer is meestal ook wel ruimte tussendoor te vinden: denk aan quick scans, second opinions, project briefs. Bel in elk geval even om van gedachten te wisselen: 06-51939352!

Voorbeelden van opdrachten die ik de afgelopen jaren persoonlijk heb uitgevoerd (merendeels in de zorg; referenties op aanvraag beschikbaar):

 • Formuleren van richtlijnen, o.a. voor toegang EPD, autorisatiebeheer, externe toegang
 • Troubleshooting bij regionaal zorgportaal vanuit perspectief informatiebeveiliging: authenticatie, autorisatie, vertrouwensmodel
 • Ontwerp voor ontsluiting van Sharepoint patiëntenportaal voor (interne en externe) zorgverleners en patiënten
 • Ontwerp en realisatie van “Active Directory as a Service” in een outsourcing omgeving met meerdere dienstverleners
 • Ontwerp en implementatie van centrale RADIUS servers ten behoeve van draadloze netwerken, studententoegang en toegang door bezoekers en gasten
 • Advies over de uitwisseling van telefoon- en adresboekgegevens tussen HR, intranet, IT-directory en telefooncentrale
 • Oriëntatiemiddag ‘identity management’ ten behoeve van RvB en stafafdelingen
 • Technisch migratieplan voor vervanging van in-huis gebouwde user provisioning tools door Oracle OIM
 • Projectleider voor federatieve identiteitsarchitectuur, inclusief koppeling van UZI-pas en DigiD

Meer weten? Dan stel ik voor dat we elkaar ontmoeten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: bel of mail mij direct om een afspraak te maken!